ชื่อสินค้า : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ให้บริการออกแบบและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) หรือเป็นระบบแบบเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าปกติ (Grid Connected/on Grid) เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ โดยมีมิเตอร์คอยควบคุมจำนวนหน่วยของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซล์แสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไปยังระบบสายส่ง

Project References

Size: 3.35 MW
 Location: อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 Owner: สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด
 
 
Size: 1.26 MW
 Location: อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 Owner: บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
 
 
Size: 1 MW
 Location: อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 Owner: บริษัท เลย โซล่าร์ ซัพพลาย จำกัด