วันที่ : 07-06-2017

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมกับพนักงานเอกรัฐ ได้มีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างสนามเด็กเล่น การมอบอุปกรณ์กีฬา และช่วยเหลือบ้านยากจนของนักเรียน ณ โรงเรียนประสานสามัคคี เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมี่อวันที่ 28 พ.ค. 2560

          เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ CSR-DIW ที่ส่งเสริมให้โรงงานดำเนินกิจกรรมด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ที่จะต้องเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ

วันที่ : 07-06-2017
​ คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษา และผ...
ข่าวและกิจกรรม
วันที่ : 16-07-2012
คุณอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามเซ็นสัญญาก...
ข่าว : สัมมนาและนิทรรศการ
วันที่ : 19-08-2013
เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บมจ.เอกรัฐวิศวก...
ข่าว : ความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ : 25-06-2014
เนื่อง ในโอกาสครบรอบ 33 ปี บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด...