บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ เป็นหัวหน้าคณะนำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า "เอกรัฐ" ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

          "เอกรัฐ" ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่ จึงเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปวช-ระดับอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจการในทุกๆ ปี ด้วยแต่ละสถาบันต่างชื่นชมในผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า "เอกรัฐ" ที่เป็นสินคัาของคนไทย ตราสัญลักษณ์สินค้าไทยที่ส่งออกครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ

​    

        

 

วันที่ : 16-02-2018
​ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้รับเก...
ข่าวและกิจกรรม
วันที่ : 16-07-2012
คุณอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามเซ็นสัญญาก...
ข่าว : สัมมนาและนิทรรศการ
วันที่ : 19-08-2013
เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บมจ.เอกรัฐวิศวก...
ข่าว : ความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ : 25-06-2014
เนื่อง ในโอกาสครบรอบ 33 ปี บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด...