โครงการ - แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา
วันที่ : 16-02-2018

 

         บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้รับเกียรติจากอาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง มาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า "เอกรัฐ" โดยมีคุณจำเนียร ในทอง ผู้จัดการฝ่ายผลิต และวิศวกร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม จ.ฉะเชิงเทรา 

          ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและได้เห็นขบวนการผลิตที่แท้จริง คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเกิดความคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง หรือพัฒนาองค์กรที่จะทำงานต่อไปในอนาคต​

  

​     ​
     ​

 

 >