โครงการ
วันที่ : 27-11-2017

 

        เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณกิตติพนธ์ ธิเวกานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์เซลล์ เป็นตัวแทนในการ รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรผู้อุทิศตนในการส่งบุคลากรมาช่วยงานและจัดกิจกรรมให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ด้วยดีตลอดมา ณ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  

     ​