ถวายสักการะ
วันที่ : 07-06-2017

 

           คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง.....