สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ :

เลขที่ 9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2719-8777 Call center : 095-371-5551
เบอร์แฟกซ์ : 0-2719-8760
Location Map
Google Map
โรงงานผลิต
ที่อยู่ :

เลขที่ 190/1 หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

เบอร์โทรศัพท์ : 038-530211,038-530210
เบอร์แฟกซ์ : 038-530322,038-530226
Location Map
Google Map
แผนก อีเมล
ฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายบัญชี /ฝ่ายการเงิน eegroup@ekarat-transformer.com
ฝ่ายขายต่างประเทศ / Line ID : ekarateng intsales@ekarat-transformer.com
ฝ่ายขายในประเทศ sales@ekarat-transformer.com
ฝ่ายงานบริการ service@ekarat-transformer.com
ฝ่ายการตลาด marketing@ekarat-transformer.com
ฝ่ายการผลิต factory@ekarat-transformer.com
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ hr@ekarat-transformer.com
ฝ่ายขายแผงโซลาร์และติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ solarsales@ekarat-transformer.com
สาขา ศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
1. สำนักงานใหญ่ (+662) 7198777 (+662) 7198760
2. สปป. ลาว (+6694) 7922020 / Line ID : ekarateng (+662) 7198760
3. กรุงเทพ (+662) 3930437 (+662) 3982903
4. ฉะเชิงเทรา (+6638) 530213 (+6638) 530214
5. อยุธยา (+6635) 345078 (+6635) 345020
6. นครปฐม (+6634) 244045-6 (+6634) 244047
7. ขอนแก่น (+6643) 465-276 (+6643) 465-277
8. นครราชสีมา (+6644) 277279 (+6644) 277050
9. เชียงใหม่ (+6653) 128-039 (+6653) 128-040
10. สงขลา (+6674) 250-648 (+6674) 250-649
11. สุราษฎรธานี (+6677) 295-488 (+6677) 295-489
12. ภูเก็ต (+6676) 307570 (+6676) 307571
Contact Form